دستگیری سارقی که حتی به دوست خود نیز رحم نکرد!

ماموران کلانترى ۱۲ زنجان یک نفر را به اتهام سرقت از کیف دوست خود شناسایى و دستگیر نمودند.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى پلیس ، در پى شکایت شخصى مبنى بر اینکه دوستش ازکیف دستى اش مقدارى وجه نقد را به سرقت برده است. تحقیقات ماموران کلانترى ۱۲زنجان آغاز شد.بنابراین گزارش، ماموران کلانترى دیروز با همکارى شاکى متهم را شناسایى و دستگیرکردند.با انجام تحقیقات اولیه متهم به سرقت اعتراف و اموال مسروقه کشف وجهت بررسى بیشتر تحویل آگاهى شد.