دستگیری یک مرد انگلیسی به جرم حمل اعضای بدن انسان!

مرد انگلیسى به جرم داشتن اعضاى بدن انسان در چمدانش در باقرورث دستگیر شد.

گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از سایت نیوزتوانى فور ، یک مرد ۲۴ ساله انگلیسى به جرم داشتن اعضاى بدن انسان در چمدانش در باقرورث دستگیر شد.



براساس این گزارش، پلیس انگلیس در ایست و بازرسى از داخل چمدان یکى از مسافران اتوبوسى که در حال حرکت در جاده باتروث بود یک سر و دو بازو پیدا کرد.



به گفته پلیس انگلیس ، این اعضا متعلق به پیرزن ۸۵ ساله اى است که چندى پیش به قتل رسید.



پلیس این کشور معتقد است ، این مرد پیرزن را به قتل رسانده و به فروش اعضاى بدنش اقدام نموده است .



این مرد در حال حاضر در بازداشت است و رسیدگى به پرونده ادامه دارد.