تصاویر / دست ندادن‌ مدال آور ایران‌ با عروس ملکه انگلیس

مهرداد کرم‌ زاده، برنده نشان نقره پرتاب دیسک ایران در پارالمپیک لندن هنگام دریافت نشان خود از کاترین میدلتون، همسر شاهزاده ویلیام با وی دست نداد که این حرکت کرم‌ زاده در رسانه‌های انگلیس بازتاب گسترده‌ای داشت
تصاویر / دست ندادن‌ مدال آور ایران‌ با عروس ملکه انگلیس

تصاویر / دست ندادن‌ مدال آور ایران‌ با عروس ملکه انگلیس

تصاویر / دست ندادن‌ مدال آور ایران‌ با عروس ملکه انگلیس

تصاویر / دست ندادن‌ مدال آور ایران‌ با عروس ملکه انگلیس

تصاویر / دست ندادن‌ مدال آور ایران‌ با عروس ملکه انگلیس

تصاویر / دست ندادن‌ مدال آور ایران‌ با عروس ملکه انگلیس

یک نظر برای "تصاویر / دست ندادن‌ مدال آور ایران‌ با عروس ملکه انگلیس" ارسال شده

نظرات بسته شده است.