دلایل پسر ها برای کات کردن رابطه با دخترها

دلایل پسر ها برای کات کردن رابطه با دخترها وقتی که از یه دختر دیگه خوششون اومده… . .

من اونی که تو فکر می کنی نیستم. من…. … … (با معرفتاشون)

من نمی تونم اینجوری ادامه بدم اذیت می شم. (اونایی که اصن خلاقیت ندارن)

من دارم میرم خارج. مادرم اونجا منتظرمه. (دو دره بازاشون)

ببین من از یکی دیگه خوشم میاد ببخشید واسه همه چیز. (آخر صداقت)

البته از این ورژن موجود نمی باشد.

انقدر دوست دارم که نمی تونم باهات باشم. (آخر خلاقیت)

البته این ورژن توانایی هندل کردن چند نفر با هم را دارد.

گمشو …دیگه نمی تونم اخلاق گندتو تحمل کنم …برو با همون حمید جونت دوست شو… (اعصاب خراباشون)

ترو خدا باهام به هم بزن! ( دست پا چلفتی)

این ورژن تا آخر عمر هم نمی تواند دو دوست دختر داشته باشد…!”.