دلیل حرمت پاسور چیست؟
جواب :  


  به طور کلى بازى با آلات قمار در اسلام حرام مى‏باشد، چه بدون برد و باخت و چه با برد و باخت. یعنى، براى دورماندن افراد از خطر ابتلا جامعه به قمار و سرنوشت شوم آن، ابزارهاى آن نیز تحریم شده است. از طرف دیگر در قوانین و احکام مصالح عمومى و وضع غالب لحاظ مى‏شود، نه جنبه‏هاى فردى. در مورد پاسور نیز فتواى برخى از فقها این است که اگر از آلات قمار باشد بازى با آن حرام است. (به پیوست فتاواى فقها در این باره تقدیم مى‏شود).