دلیل اختراع تیشرت برای آقایان!

علت ساخته شدن تی شرت برای پسران و مردان

علت ساخته شدن تی شرت برای پسران و مردان

آیا می‌دونستین دلیل اختراع تیشرت برای آقایان چی بود؟

تیشرت در سال ۱۹۰۴ مخصوص مردان مجردی ساخته شد که نمی‌توانستند خودشان دکمه افتاده لباسهایشان را بدوزند.