دوخت پیراهن بچه گانه با البسه بلااستفاده /عکس

اگر این آخر سالی چشمتان به پیراهنی خورده که به دلیل کوچک شدن یا از بین رفتن یقه و… دیگر قابل استفاده نیست، می‌توانید با صرف اندکی وقت، از آن پیراهنی بچگانه برای دختر کوچک خود تهیه کنید. تصویری که در ادامه آورده‌ایم، آن قدر گویاست که با دقت در آن نیازی به هیچ توضیح اضافه نیست.