دوربین های مخفی محل قمارخانه را کنترل می کرد

اعضای باند قماربازها که در جنوب تهران با دوربین های مداربسته رفت وآمدها را کنترل می کردند، با هوشیاری ماموران کلانتری ۱۳۰ نازی آباد دستگیر شدند.
به دنبال گزارش های مردمی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر رفت وآمد افراد مشکوک به یک منزل مسکونی در خیابان شهید رجایی ، موضوع این گزارش ها برای پیگیری و تحقیق به کلانتری ۱۳۰ نازی آباد ارجاع شد.
با بررسی و تحقیق در این زمینه ، ماموران اطلاعات کلانتری پس از حضور در محل به کنترل نامحسوس محل پرداخته و متوجه شدند این خانه به دوربین های مدار بسته – که در زوایای ساختمان تعبیه شده – مجهز است و تمام رفت وآمدها به صورت دقیق کنترل می شود.
با جمع بندی اطلاعات مربوط به محل و گزارش موضوع به بازپرس دادسرا، دستور قضایی لازم صادر شد و سرگرد قربانی ، رئیس کلانتری به اتفاق تیم ویژه ای از ماموران با استقرار در محل و در پوشش های مختلف خود را به مجاورت ساختمان رسانده و در اقدامی ضربتی با ورود به ساختمان ، ۵ نفر از اعضای یک باند را که در حال قماربازی بودند، دستگیر کردند.
سرگرد قربانی ، رئیس کلانتری ۱۳۰ نازی آباد دراین باره به خبرنگار جام جم گفت: تیم ویژه ماموران با ورود به محل ، ۵ نفر از قماربازها را که به صورت باندی قماربازها را به این محل انتقال می دادند، دستگیر کردند که در تحقیقات مقدماتی مشخص شد این ساختمان متعلق به فردی است که پیش از این به اتهام حمل یک محموله مشروبات الکلی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است.