داستانی تکراری از دوستی های دختر و پسر در ایران

پسره میره استخر, بعداز شنا میاد لباسامو بپوشه می بینه رو موبایلش ۴ تا میس کاله ۶ تا اس ام اس از دوس دخترش:

اس ام اس ۱:عزیزم چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟

اس ام اس ۲:انگار سرت شلوغه جواب اس ام اس هم نمیدی.

اس ام اس ۳:همین الان زنگ میزنی وگرنه من می دونم وتو  ……

اس ام اس۴:کثافت آشغال معلوم هست کدوم گوری هستی؟

اس ام اس ۵:تقصیر منه که آدم حسابت کردم کچل ایکبیری با اون مامان چاقت.گمشو برو پیش همون دختر عموی …

اس ام اس۶:راستی اینم میگم که بسوزی منو دوستت حمید دو ماهه رابطه داریم.بای!!