دوش گرفتن صبحگاهی موثر در پیشگیری از حملات قلبی

‌دانشمندان معتقدند حمله قلبی در بامداد بیشتر مشاهده شده است و دلیل آن کاهش گردش خون است. محققان توصیه می‌کنند افرادی که در معرض این خطر هستند، شب زودتر به رختخواب بروند و سپیده دم بیدار شوند ، ورزش کنند و حمام بگیرند که دوش گرفتن در آن ساعت برای پیشگیری ازحمله قلبی و سکته مغزی مفید است.همچنین افراد باید سعی کنند در لحظه معین با ساعت بدن، بیدار شوند که بر پایه عادت هر روز است تا صداهای دیگر از جمله زنگ ساعت و اگر بخواهند که ساعت بدنشان از تنظیم نیفتد به محض بیدار شدن از رختخواب بلند شوید که خوابیدن مجدد همان و به هم خوردن نظم ساعت بدن همان.