دو بار قصاص برای قاتل ۲ زن جوان

سارق مسلحی که به انگیزه سرقت ، ۲ زن را در نظرآباد کرج به قتل رسانده بود ، روز گذشته از سوی قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به دو بار قصاص محکوم شد.
به گزارش خبرنگار جام جم ، ۱۰ بهمن سال ۸۲ مردی به کلانتری نظرآباد هشتگرد مراجعه و خبر از گم شدن دختر جوان معلمش به نام زهرا – الف داد. با شکایت این مرد ، ماموران تجسس های خود را آغاز کردند و دو روز بعد با جسد زن جوان گمشده که در داخل گودالی در یک بیابان افتاده بود روبه رو شدند. تحقیقات کارآگاهان جنایی هشتگرد برای فاش شدن راز این جنایت ادامه داشت ، که چند ماه بعد پلیس جسد یک زن ناشناس را در یک باغ متروکه پیدا کرد. راز این جنایت هم ، همچنان در هاله ای از ابهام بود که سوم شهریور سال ۸۳ زنی با مراجعه به دادسرای امور جنایی هشتگرد پرده از راز قاتل بودن شوهرش برداشت و مرد خانواده به نام بهزاد – م که به اتهام سرقت مسلحانه در زندان رجایی شهر کرج بسر می برد ، به دایره ویژه قتل اداره آگاهی هشتگرد انتقال یافت و در بازجویی های پلیسی بصراحت به قتل ۲ زن اعتراف کرد. بهزاد – متهم به قتل – روز نهم خرداد در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران حضور یافت و در آخرین دفاعیه خود گفت : معلم جوان را به قتل نرساندم و زنم او را کشت و من فقط زنی به نام فریده را در یک باغ متروکه خفه کردم.
روز گذشته قاضی عزیزمحمدی ، رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران پس از مشورت با ۴ قاضی مستشارش ، بهزاد – سارق جنایتکار – را به اتهام ۲ فقره قتل عمدی به دو بار قصاص و از باب اذیت و آزار فریده مقتول دوم قبل از جنایت به اعدام محکوم کرد.