دو هفته پس از مرگش ، دوباره به دنیا برگشت


images/20070616/grave.jpg  دختر جوان برزیلی که افراد خانواده اش فکر می کردند او مرده ، دو هفته پس از مرگ وی ، او را به خانه راه ندادند.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه ، نزدیکان ماریا وابینا فرانکوی ۱۸ ساله به محض دیدن او فکر کردند روح ماریا آمده و مانع از ورود او به منزل شدند.
این دختر دو هفته قبل گم شده بود و پلیس پس از مدتی جستجو به دنبال وی ، جنازه زنی را پیدا کرد و به خواهر ماریا نشان داد. خواهر ماریا نیز به اشتباه ، جنازه را متعلق به خواهرش دانست.
این خانواده پس از آن ، جنازه پیدا شده را در مقبره خانوادگی دفن کرده و یک هفته نیز برای دختر مرده خود سوگواری کردند.
ماریا که از خانه فرار کرده بود ، حالا ضمن ابراز پشیمانی ، تصمیم گرفته دیگر از خانه فرار نکند.