دیر رسیدن خدمات امدادی علت ۵۰ درصد تلفات جاده ای

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، ۷۵ درصد از تلفات ناشی از رانندگی در کشور در محور های برون شهری و ۲۵ درصد  از آن درمحورهای درون شهری اتفاق می افتد.

همچنین بر اساس آمار های موجود ۵۰ درصد از افراد در سوانح رانندگی برون شهری بر اثر نرسید ن به موقع خدمات امد اد و نجات جان خود را از دست میدهند.

بر این اساس می توان گفت که اگر خدمات رسانی از سوی نهادهای امدادی به موقع انجام گیرد، سهم قابل توجهی از تلفات ناشی از سوانح رانندگی کاهش می یابد. به خصوص این موضوع را می توان در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای مشاهده کرد که به دراین تصادفات به یکباره تعداد زیادی از مسافران در معرض آسیب و تصادف قرار می گیرند.

بنابراین اقدام به موقع، گروه های امدادی می تواند سهم زیادی بر کاهش تلفات داشته باشد در حالیکه برخی مواقع، دیر رسیدن این نیروها منجر به افزایش تلفات در این گونه تصادفات می شود.

خـبـر و مطلب بالا در گروه حوادث و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۱۸ January 2016 | 7:43 pm منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.

[ad_2]