رابطه نامشروع به قصد ازدواج راز قتل مرد مهابادى !

متهمان به قتل مردى که چهار ماه پیش در ارومیه به قتل رسیده بود پس از دستگیرى انگیزه خود را ایجاد رابطه نامشروع به قصد ازدواج اعلام کردند.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى پلیس ، مامورین معاونت آگاهى انتظامى مهاباد در ادامه رسیدگى به پرونده قتل “محمد – الف” که در مورخه ۱۵/۱/۸۵ به وقوع پیوسته بود با انجام یکسرى کارهاى اطلاعاتى و تعقیب و مراقبتهاى گسترده همسر وى به نام ” بفرى- م” و فردى دیگرى به نام “عثمان- ب ” را دستگیرکردند.متهمان درتحقیقات بعمل آمده به ایجاد رابطه نامشروع به قصد ازدواج با نقشه قبلى در کشتن مقتول در مورخه فوق صراحتاً اعتراف و اظهار داشتند وى را با یکدستگاه خودرو لندرور به بهانه تسویه بدهى به حوالى روستاى حمزه آباد انتقال داده و با انداختن طناب از پشت سر به دور گردن و ضربات خنجر از ناحیه شکم وى را به قتل رسانده و جسدش را سوزانده و با استفاده از بیلى که بفرى تهیه کرده بوده جسد را چال نموده و محل را ترک کرده اند.گفتنى است، هر دو متهم به همراه پرونده به مرجع قضایى معرفى و از آن طریق با صدور قرار بازداشت روانه زندان شدند.تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد .