راز افزایش طول عمر کشف شد!

یک پژوهشگر نروژى بر اساس یک مطالعه علمى مى‌گوید خنده عمر را طولانى مى‌کند.


به گزارش سرویس علمى آریا به نقل از پایگاه اینترنتى یواس‌اى‌تودی، سون سوباک از دانشکده پزشکى دانشگاه علوم و فناورى نروژ مى‌گوید بزرگسالان شوخ طبع بیشتر از کسانى که زندگى براى آنها با شور و نشاط نیست عمر مى‌کنند. تاثیر مفید شوخ طبعى به ویژه در مبتلایان به سرطان مشهودتر است.سوباک نتایج بررسى هفت ساله خود را بر روى حدود ‪ ۵۴هزار نروژى در اجلاس انجمن روان تنى آمریکا ارایه کرد.در شروع این مطالعه بیماران پرسشنامه‌اى را در مورد شوخ طبعى در موقعیت‌هاى واقعى زندگى و اهمیت چشم‌انداز شوخ طبیعى پر کردند.این تحقیق نشان داد هر چه شوخ طبعى نقش بزرگترى در زندگى داشته باشد شانس بقاى افراد بیشتر مى‌شود. در بزرگسالانى که جزو یک چهارم افرادى بودند که شوخ طبعى را ارزش مى‌نهادند، احتمال زنده ماندن ‪ ۳۵درصد بیشتراز افرادى بود که در ربع انتهایى جدول قرار داشتند.در ‪ ۲۰۱۵فردى که سرطان داشتند حس شوخ طبعى شانس مرگ را در مقایسه با بزرگسالانى که چنین طبعى نداشتند ‪ ۷۰درصد کاهش داد.