راننده بی دست و ۱۲۰ کیلومتر سرعت


 
images/20060324/auto.jpg
 
جام جم آنلاین: یک مامور پلیس نیوزیلند ابتدا باور نمی کرد اما پس از اینکه چند بار چشمانش را مالید عاقبت فهمید خواب نمی بیند. راننده ای که او به جرم رانندگی با سرعت بیش از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت دستگیر کرده بود ، فاقد ۲ بازو بود!
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، مرد معلول ۳۲ ساله از یک پا برای کنترل فرمان خودرو و از پای دیگرش برای فشردن پدال ها استفاده می کرد!
وقتی پلیس او را به جرم رانندگی بیش از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت در یک جاده در ساحل غربی نیوزیلند دستگیر کرد ، مرد راننده به پلیس گفت: او به طور مادرزادی فاقد ۲ بازو بوده و هرگز گواهینامه رانندگی دریافت نکرده است!
دیدر لاکفور ، مامور پلیس گفت: به هیچ عنوان با افراد معلول مخالف نیست اما رانندگی با این سرعت زیاد چه با داشتن بازو یا بدون داشتن بازو بازی با مرگ است!
مرد راننده ۱۷۹ دلار نیوزیلندی معادل ۸۹ یورو جریمه و رانندگی برایش ممنوع شد.