راننده نعش کش مامور پلیس را گاز گرفت!


images/20060307/hearse.jpg
 
جام جم آنلاین: پلیس شهر کرفلد در غرب آلمان اعلام کرد راننده یک نعش کش که بر اثر افراط در شرب خمر سر از پا نمی شناخت هنگامی که یک مامور پلیس می خواست او را تحت آزمایش الکل سنجی قرار دهد ، چندین بار به شدت مامور پلیس را گاز گرفت!
به گزارش خبرگزاری رویترز ، پلیس شهر کرفلد از یک موسسه کفن و دفن خواسته بود تا برای حمل یک جسد به گورستان ، یک خودروی حمل جنازه را بفرستد.
یک سخنگوی پلیس شهر کرفلد گفت: هنگامی که نعش کش رسید ، راننده هنگام خروج از خودرو به زمین افتاد و پس از بلند شدن تلو تلو خوران برای اینکه دوباره سقوط نکند به هر چیزی چنگ می انداخت!
ماموران پلیس تصمیم گرفتند برای سنجش میزان الکل در خون راننده او را به پاسگاه ببرند اما مرد که سراز پا نمی شناخت با ماموران درگیر شد و چندین بار به شدت یک مامور پلیس را گاز گرفت!
این راننده نعش کش بی مسئولیت برای گاز گرفتن مامور پلیس ، برهم زدن نظم عمومی و رانندگی در حال مستی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.