راهپیمایی همجنس گرایان فرانسه برای داشتن حق ازدواج و فرزند!

 همجنس‌گرایان فرانسه در راهپیمائی سالانه خود حق ازدواج وداشتن فرزند را خواستار شدند

به گزارش سرویس بین الملل آریا به نقل از رادیو فردا، پاریس روز شنبه شاهد راهپیمائی سالانه «رژه غرور همجنس گرایان» بود که در آن صدها هزار نفر شرکت کردند. روزنامه‌های فرانسه بخش مهمی را به این رژه اختصاص دادند.


همجنس‌گرایان با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر با لباس‌های و آرایش‌های گوناگون، و گاه اغراق‌آمیز و تحریک‌کننده در حال نواختن موسیقی در خیابان‌های پاریس رژه رفتند و شعار و خواست اصلی آنها برخورداری از حقوق برابر با دیگران مانند داشتن حق ازدواج و داشتن فرزند بود و احزاب سیاسی از جمله احزاب چپ نیز در این تظاهرات شرکت داشتند.