راه رفتن روی آب حقه ای ساده اما زیرکانه! (تصویری)

بار ها شده در فیلم های شرقی ببینیم کنگ فو کاران روی آب راه می روند و بگوییم این هم یک افکت کامپیوتری است ولی همیشه این طور نیست!

شاید در فیلم های امریکایی این امر صادق باشد چون صنعت فیلم سازی آن ها خیلی پیشرفته و همچنین از نظر مالی قدرت مند است. اما در فیلم های شرقی که غالبن بودجه ی اندکی دارند راه رفتن روی آب واقعا اتفاق می افتد. اما چطور؟

برای گرفتن پاسخ سوال ما با راهب Shi Liliang همراه می شویم تا فوت و فن کار را برایمان شرح دهد. ایشان راهب معبد Quanzhou هستند و همچینین یک استاد در هنر های رزمی نیز به شمار می روند.

اقای Liliang میگوید من برای این کار سالها تمرین کرده ام و با پشتوانه ی تلاشم، توانسته ام رکورد طی بیشترین مسافت روی اب رو کسب کنم.

www.taknaz.irروش کار ایشان بدین صورت است که ابتدا تخته های نازکی روی آب قرار می دهند که ضخامت آنها کمتر از نیم سانتیمتر بوده و به هم متصل هستند و اقای Liliang هنگام حرکت فقط از انگشتان پای خود استفاده می کند و باید خیلی هم سریع بدود.

اخرین رکورد ایشان که بیشترین رکورد دنیا نیز محسوب میشود ۲۸٫۷ متر بوده است.