رتبه دولت ایران در مبارزه با فساد اداری
بانک جهانی اعلام کرد: دولت ایران در مبارزه با اشکال مختلف فساد اداری در میان ۱۵۹ کشور جهان رتبه ۹۲ را به دست آورده است.

به گزارش «فارس» ، بانک جهانی در گزارشی با عنوان «گزارش وضعیت جهانی» به بررسی وضعیت فساد اداری در کشورهای مختلف جهان و مبارزه دولت‌ها با این پدیده پرداخته است.
در این گزارش شاخص ادراک فساد در ایران ۹/۲ اعلام شده که بدین ترتیب این کشور در میان ۱۵۹ کشور جهان از نظر گستردگی فساد اداری در جایگاه هفتاد و نهم جای گرفته است.
شاخص ادراک فساد ارقامی‌ از ۰ تا ۱۰ را در بر می‌گیرد که هر چه این رقم کمتر باشد دلالت بر فساد اداری بیشتر دارد.
سنگاپور با شاخص ادراک فساد ۴/۹ به عنوان سالمترین کشور دنیا از نظر فساد اداری شناخته شده است. سوئد با شاخص ادراک فساد ۲/۹ و سوئیس با شاخص ادراک فساد ۱/۹ نیز به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.
کره شمالی نیز با شاخص ادراک فساد ۵/۱ فاسدترین کشور جهان از این نظر معرفی شده است.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود شاخص مبارزه با فساد در ایران را ۰/۵۹ اعلام و رتبه دولت ایران از نظر مبارزه با فساد در میان ۱۵۹ کشور جهان را ۹۲ تعیین نموده است.
شاخص مبارزه با فساد ارقامی از منفی ۵/۲ تا ۵/۲ را در بر می‌گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر مبارزه گسترده‌تر با فساد دارد.
فنلاند با نمره ۵/۲ نخستین کشور دنیا از نظر مبارزه با فساد اداری شناخته شده و سنگاپور با ۴۴/۲ و نیوزلند با ۳۸/۲ به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند.