رد پیشنهاد رشوه ۵ میلیون تومانى متهمان به تشکیل خانه فساد از سوی ماموران پلیس تهران

 بنابر اعلام بازرسى کل نیروى انتظامی، ماموران پلیس تهران با رد پیشنهاد رشوه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانى اتباع بیگانه اى که متهم به تشکیل خانه فساد بودند، آنها را دستگیر کردند.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از بازرسى کل ناجا، ماموران کلانترى ۱۵۹ بى سیم در پى تحقیقات نا محسوس درخصوص تجمع اتباع بیگانه و تشکیل خانه فساد و قمار در سطح حوزه استحفاظى خود موفق به شناسایى محل مورد نظر شدند.در این خانه فساد ۱۹ نفر تبعه کشور افغانستان به فسق و فجورمى پرداختند.حین دستگیرى متهمان دو نفر از گردانندگان قمارخانه مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد به عنوان رشوه به ماموران پیشنهاد دادند که از سوى پلیس قانونمند و وظیفه شناس مورد قبول واقع نشد و مراتب صورتجلسه گردید. متهمان نیز راهى زندان شدند.