رستورانی رویایی در فیلیپین

رستورانی رویایی در فیلیپین

در استان کوئیزون فیلیپین، تفریح گاهی به نام ویلا اسودرو وجود دارد که درست شبیه مزرعه های کشاورزی است با اتاق های دنج و فضایی جذاب. اما چیزی که بیشتر از همه این تفریح گاه را مشهور کرده است، رستوران آبشار آن است که به جهانگردان اجازه می دهد از غذایشان درست پای یک آبشار طبیعی لذت ببرند.

بیشتر مواقع نزدیکی بیش از حد به مرگ انسان می انجامد اما این مسئله در مورد این رستوران صدق نمی کند. اینجا مردم کفش هایشان را در می آورند و در نزدیک ترین فاصله به آبشار می نشینند. این رستوران دقیقا در کنار آبشار لاباسین قرار دارد و مشتریان آن در این رستوران با انواع متنوعی از غذاهای فیلیپینی پذیرایی می شوند در حالیکه آب خنک آبشار درست زیر پایشان جریان دارد و این تجربه را برایشان لذت بخش می کند.

البته این آبشار به جذابیت آبشار نیاگارا نیست اما مشتریانی که به خیس شدن لباسشان اهمیت نمی دهند می توانند زیباترین عکس ها را در کنار این رستوران آبشاری بگیرند و خاطره ای بی نظیر برای خود بسازند.