رشد ۶۰ درصدی صادرات غیر نفتی ایران

در ۶ ماهه سال جاری صادرات غیر نفتی با ۶/۵۸ درصد افزایش به رقم ۷ میلیارد و ۴۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، میزان وزنی کالاهای صادراتی در این مدت ۱۵ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۰۰ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۴۴ درصد افزایش داشت.

براساس این گزارش از مجموع کل صادرات غیر نفتی ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار آن به شیوه تجارت چمدانی و ۱۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار آن از طریق بازارچه های مرزی صادر شد. همچنین ارزش صادرات غیر نفتی در ۶ ماهه سال گذشته به میزان ۴ میلیارد و ۶۷۸ میلیون و ۴۰۰۰ دلار بود.

متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت حدود ۴۶۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۹ درصد افزایش نشان می دهد.
این گزارش می افزاید: در این مدت بخش کالاهای پتروشیمی به لحاظ وزن و ارزش بیشترین میزان از مجموع کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داد.

این گزارش حاکی است ۸/۳۷ درصد از کل صادرات غیر نفتی به بخش پتروشیمی، ۲/۳۶ درصد بخش صنعت، ۱۱ درصد بخش کشاورزی، ۱/۶ درصد بخش معدن و ۵/۳ درصد به بخش فرش و صنایع دستی اختصاص یافت.

معافیت ماشین آلات خط تولید از حقوق ورودی
معاون مدیر کل دفتر واردات گمرک گفت: ماشین آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
جهانشاهی با اعلام این مطلب افزود: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص معافیت‌ها، ماشین آلات خط تولید موضوع ماده واحده سال ۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران، به تشخیص وزارت صنایع و معادن که توسط واحدهای تولیدی وارد شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

وی با اشاره به اینکه معافیت موضوع ماده ۶ قانون امور گمرکی در خصوص امضای موافقتنامه های دولت باکشورهای خارجی همچنان برقرار است، خاطرنشان کرد: براساس ماده ۶ قانون امور گمرکی در صورت امضاء موافقتنامه های بازرگانی دولت با دیگر کشورها برای کالاهای معینی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات مقرر شده است، حقوق ورودی تعیین می شود. طبق ماده ۶ قانون امور گمرکی حقوق گمرکی این کالاها تا زمان اعتبار موافقتنامه های امضا شده مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می‌شود.