رشد ۳۹درصدی مصرف گاز خانگی کشور

کل گاز مصرف شده در هفته گذشته (۱۰ تا ۱۶ شهریور) در بخش خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها و صنایع ۲۰۹۵ میلیون متر مکعب بوده که از متوسط مصرف روزانه ۲۹۹.۲ میلیون متر مکعب حکایت می‌کند.


به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصرف گاز خانگی در هفته دوم شهریور ۷۰۹ میلیون متر مکعب بوده که بیانگر متوسط مصرف روزانه ۱۰۱.۲ میلیون متر مکعب است. این در حالی است که میزان گاز مصرف شده در بخش خانگی در مدت مشابه سال گذشته ۵۲۹ میلیون متر مکعب (متوسط مصرف روزانه ۷۵.۵۱) بوده که نشانگر افزایش ۳۳ درصدی مصرف امسال است.


همچنین مقایسه آمار مصرفی گاز خانگی هفته گذشته نسبت به هفته پیش (۳ تا ۹ شهریور) با مصرف ۵۰۹ میلیون متر مکعب از افزایش ۲۰۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز معادل ۳۹.۲ درصد در بخش خانگی خبر می‌دهد.


در این راستا همچنین مقایسه کل گاز مصرف شده در هفته گذشته در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها و صنایع نسبت به هفت روز پیش از آن با مصرف دو هزار و ۸۷ میلیون متر مکعب از افزایش ۸ میلیون متر مکعب معادل ۰.۳ درصد خبر می‌دهد.


این در حالی است که مقایسه آمار مصرف کل کشور در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال پیش که هزار و ۸۲۰ میلیون متر مکعب (متوسط مصرف روزانه ۲۶۰) بوده، بیانگر آن است که به طور متوسط روزانه ۳۳.۲ میلیون متر مکعب افزایش مصرف داشته‌ایم.


براساس آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران بیشترین مصرف گاز کل کشور در هفته گذشته مربوط به روز یکشنبه (۱۱ شهریور) با مصرف ۳۱۱ میلیون متر مکعب و در بخش خانگی مربوط به روز سه‌شنبه (۱۳ شهریور) با مصرف ۱۰۵ میلیون متر مکعب بوده است.


همچنین کمترین میزان مصرف کل گاز مربوط به روز جمعه (۱۶ شهریور) با ۲۸۴ و کمترین مصرف هفته گذشته در بخش خانگی در روز پنج‌شنبه (۱۵ شهریور) با مصرف ۹۹ میلیون متر مکعب بوده است.


میانگین مصرف هر خانوار نیز در هفته گذشته ۸ متر مکعب برآورد شده است.