رضازاده‌ وزنه‌ نزد!

حسین‌ رضازاده، ملى‌پوش‌ تیم‌ مناطق‌ نفت‌خیز جنوب‌ در نخستین‌ هفته‌ از لیگ‌ وزنه‌بردارى‌ باشگاههاى‌ ایران‌ براى‌ این‌ تیم‌ وزنه‌ نزد.

به گزارش سرویس ورزشى آریا به نقل از خبر ورزشی، رضازاده‌ که‌ هم‌اکنون‌ در اردوى‌ آمادگى‌ تیم‌ملى‌ براى‌ شرکت‌ در رقابت‌هاى‌ جهانى‌ تایلند به‌ سر مى‌برد، در دیدار مقابل‌ تیم‌ هیأ‌ت‌ استان‌ تهران‌ حاضر نشد و به‌ جاى‌ او رشید شریفى‌ در ترکیب‌ تیم‌ قرار گرفت.


دست‌اندرکاران‌ تیم‌ مناطق‌ نفت‌خیز جنوب‌ قصد دارند از این‌ وزنه‌بردار در دیدارهاى‌ نخست‌ بهره‌ بگیرند.