رفتارهای غریزی حیوانات
وال اورکا، یکی از باهوش ترین موجودات است. این وال گوشتخوار در آب های اقیانوس قادر است به اندازه طول بدنش آز آب بیرون بپرد. در پارک های آبی بب توجه به این توانایی وال اورکا به این وال حرکات زیادی را مربیانش یاد می دهند، مانند این صحنه که یک وال اورکا با یک چرخش کامل از آب بیرون پریده است.


این مار آفریقایی یک تخم پرنده را بلعیده است.ظاهرا این لقمه بزرگتر از دهانش است اما مارها به لطف عضلات دهانشان به راحتی لقمه های به مراتب بزرگتر از چثه خود را می بلعند.


یال باشکوه و زیبای این شیر نر می تواند حسادت هر شیر نر دیگری را برانگیزد.


این شتر دو کوهانه به وضوح خشمش را از حضور عکاس در نزدیکی اش نشان داده است.


این سوسک سرگین خوار در وسط بیابان نمی تواند بدون جلب توجه عبور کند. در واقع ، رد پاهای او در تمام مسیر عبورش روی شن های بیابان باقی می ماند.


تصویر جالب یک لاما از نژاد آلپاگا که زیستگاه اش در کوه های آند آمریکای جنوبی است با موهایی که روی چشمانش را پوشانده است.


صحنه جالب یک گله بابون در یک زمین فوتبال در کنیا.


سواری مجانی یک حلزون بزرگ روی پشت یک لاک پشت.


این پلیکان روی این چراغ یک برج دیده بانی عالی برای شکار ماهی را یافته است.


پاهای کاملا گشوده این فلامینگو نشان دهنده تصمیم پرنده برای فرود است.