رقابتهای انتخابی دختر جهانی هندوستان

به نقل از یاهو: این رقابتها روز ۲۳ فوریه در پارامیر اجرا شد. شرکت کنندگان زیادی از کشورهای مختلف جهان در این رقابت حضور پیدا کردند و استعدادهای خود را به نمایش گذاشتند.