رکورد جهانی ترکاندن ترقه ! در عید بزرگ هندوها


 
images/20061021/firecracker.jpg
 
جام جم آنلاین : در تلاش برای به جا گذاشتن رکورد تازه ای در ترقه ترکاندن در شهر بمبئی هند ۲ کیلومتر ترقه را با موفقیت ترکاندند!
به گزارش بی بی سی ، یک شرکت نوشابه سازی به نشانه جشنواره انوار دیوالی که از شنبه (امروز) شروع می شود ، این مراسم را ترتیب داد.
ساختن این ترقه ۶ ماه طول کشید و تقریبا یک ساعت و نیم طول کشید تا سوخت.
آشوک کاپور ، رئیس منطقه ای شرکت فوق گفت ۹ ماه پیش به فکر انجام این کار افتادیم و با موسسه ثبت رکوردهای گینس تماس گرفتیم تا ضمن بزرگداشت این مراسم هندو ، رکورد تازه ای هم برپا کنیم.
دیوالی نشانه پیروزی خیر و خوبی بر شر و بدی آست که هندوها آن را با اشتیاق فراوان در همه جای جهان جشن می گیرند و در این روز شیرینی پخش می کنند ، تا الهه ثروت را راضی کنند و ترقه می ترکانند.