رکورد موج سواری!


 
images/20060919/moj-savari.jpg
 
جام جم آنلاین: گروهی از موج سواران در آفریقای جنوبی می گویند رکورد تعداد کسانی را که در یک زمان سوار یک موج شده اند ، شکسته اند.
به گزارش بی بی سی ، ترتیب دهندگان این رکورد شکنی! گفتند ۷۳ نفر موفق شدند مدت ۵ ثانیه روی یک موج بایستند و رکورد ۴۴ نفر قبلی را بهتر کنند.
این رکوردشکنی برای جمع آوری پول برای نگهبانان ساحلی انجام شد.
نگهبانانی که رسیدن کوسه ها را به ساحل مویزنبرگی در نزدیکی کیپ تاون به دیگران خبر می دهند.
چند هفته پیش یک کوسه سفید بزرگ پای یک نجات غریق را در این منطقه ، قطع کرد.