رکورد ۱۷۳۰ نوازنده گیتار


images/20071027/guitarists.jpg جام جم آنلاین: ۱۷۳۰ نوازنده گیتار – که یکی از آنان پسری ۴ ساله بود- در شهر مقالایا در شمال شرقی هند اجتماع کردند تا با نواختن گیتار رکوردشکنی کنند.
این عده توانستند مدت ۵ دقیقه یک آهنگ کلاسیک باب دیلان را به نام “کوبیدن به در بهشت” با ریتم کامل بنوازند.
رکورد بیشترین تعداد نوازنده گیتار که تاکنون همزمان نواخته بودند ۱۶۸۳ نفر بود که ۳ ژوئن ۲۰۰۷ در کانزاس سیتی امریکا آهنگ “دود در آب” را نواختند.
مقالایا سال گذشته نیز با جمع کردن ۷۹۵۱ نوازنده طبل رکورد شکنی کرده بود. ظاهرا هدف از همه این کارها شادی و جلب گردشگر است.