رمانتیک ترین زوج چینی جهان

داستان عشق زوج چینی

چندی پیش در یکی از پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی چین به نام “ویبو” تعدادی تصویر دست به دست چرخید و بیش از ۱۵۰۰ بار به اشتراک گذاشته شد. این تصاویر یک زوج کهنسال چینی در یک مغازه طلافروشی را نشان می دهد.

یکی از افرادی که این تصاویر برای او جالب بود با مغازه طلافروشی تماس گرفت و داستان رمانتیک این زوج کهنسال را از آن ها پرسید. صاحب مغازه در مورد آن ها می‌گوید که این دو رمانتیک ترین زوج دنیا بوده اند که به مغازه وی رفته اند.

داستان از این قرار است که چندی پیش این زوج به مغازه طلا فروشی می روند و درخواست یک حله الماس با قیمت مناسب را می کنند، سپس حلقه را امتحان کرده و مرد با دسته ای از پول های کهنه پول آن را پرداخت می کند.

این مرد به صاحب مغازه گفته است که این انگشتر یک قول در دوران جوانی بود که پس از سال ها سختی و جمع کردن پول توانست به قولش عمل کرده و این انگشتر الماس را برای همسرش بخرد. او گفته است که این تنها گوشه ای از زحمات همسرش در تمام این سال های سختی را پر می کند.

داستان عشق زوج چینی

داستان عشق زوج چینی