رودباریان؛ مرد شماره‌ یک‌ ایران‌ در جام‌ ملت‌ها

کادرفنى‌ تیم‌ملى‌ که‌ طى‌ هفته‌هاى‌ اخیر با دغدغه‌ها و تردیدهاى‌ فراوانى‌ در خصوص‌ انتخاب‌ دروازه‌بان‌ اصلى‌ براى‌ جام‌ ملت‌ها مواجه‌ شده‌ بود، سرانجام‌ تصمیم‌ نهایى‌ خود را در معرفى‌ جانشین‌ میرزاپور مصدوم‌ گرفت.

به گزارش سرویس ورزشى آریا به نقل از خبر ورزشی، امیر قلعه‌نوعى‌ و دستیارانش‌ پس‌ از بررسى‌ عملکرد سه‌ دروازه‌بان‌ حاضر در اردو که‌ در بازیهاى‌ تدارکاتى‌ اخیر به‌ میدان‌ رفته‌ بودند، تصمیم‌ گرفت‌ از رودباریان‌ به‌ عنوان‌ مرد شماره‌ یک‌ ایران‌ در جام‌ ملت‌ها استفاده‌ نماید. ضمن‌ اینکه‌ وحید طالب‌لو و مهدى‌ رحمتى‌ نیز در صورت‌ لزوم‌ به‌ عنوان‌ گلرهاى‌ دوم‌ و سوم‌ در ترکیب‌ تیم‌ملى‌ قرار خواهند گرفت.


البته‌ در اتخاذ این‌ تصمیم‌ درخشش‌ حسن‌ رودباریان‌ در غرب‌ آسیا و همچنین‌ تجربه‌ بالاى‌ او نسبت‌ به‌ دو نفر دیگر تأ‌ثیر فراوانى‌ داشت.