روزانه ۱۲ هزار سال عمر مفید در ایران از دست می‌رود*بیماریهای قلبی و حوادث در صدر علل مرگ ایرانیان قرار دارند

بر اساس آخرین بررسی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیمای مرگ در کشور اعلام شد.


به گزارش سرویس «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران، بر اساس آخرین بررسی‌های وزارت بهداشت در ۲۳ استان کشور که در سال ۸۲ انجام شد – بدون در نظر گرفتن زلزله بم در ایران – روزانه ۸۰۰ نفر فوت کرده‌اند که شامل ۴۷۷ مرد و ۳۲۳ زن می‌شده است که بر این اساس روزانه ۱۲ هزار سال عمر مفید در کشور به هدر رفته است.


طبق نتایج این بررسی، بیماریهای قلبی – عروقی روزانه ۳۱۳۶ سال عمر را با مرگ ۳۶۹ نفر گرفته که از این میزان سکته قلبی با مرگ روزانه ۱۹۸ نفر ۱۶۹۲ سال عمر مفید و سکته مغزی هم با مرگ روزانه ۸۲ نفر ۶۱۰ سال عمر مفید را در کشور هدر می‌دهد.


حوادث غیر عمدی هم روزانه ۳۵۰۰ سال عمر را با کشتن ۱۳۳ نفر در کشور به هدر می‌دهد که از این میزان حوادث ترافیکی با مرگ روزانه ۸۷ نفر و از دست دادن ۲۲۷۱ سال عمر مفید، سوختگی با مرگ روزانه ۱۰ نفر و از دست دادن ۲۸۶ سال عمر مفید و غرق‌شدگی هم با مرگ روزانه ۵ نفر و از دست دادن ۱۶۷ سال عمر مفید به ترتیب اهمیت به لحاظ میزان قربانیان و از دست دادن عمر مفید ایرانیان قرار دارند.


به گزارش ایسنا،‌ همچنین سرطانها در کشور روزانه ۱۱۵۷ سال عمر را با مرگ ۶۲ نفر هدر می‌دهد که در بین سرطانها، سرطان معده با مرگ روزانه ۲۱ نفر، لوسمی ۸ نفر و سرطان ریه ۱۲ نفر در درجه اهمیت به لحاظ میزان مرگ روزانه و از دست دادن سالهای عمر قرار دارند.


بیماریهای حول تولد هم روزانه ۱۰۱۰ سال عمر را با مرگ ۳۱ نفر در کشور هدر می‌دهد؛ این در حالیست که تولد زودهنگام، روزانه ۱۴ نفر و اختلالات تنفسی و عروقی روزانه ۶ نوزاد را به کام مرگ می‌برد.


همچنین، حوادث عمدی هم علت مرگ روزانه ۲۰ نفر با هدر رفتن روزانه ۵۶۳ سال عمر مفید در کشور بوده است.


طبق این بررسی، بیماریهای تنفسی هم روزانه ۵۴۸ سال عمر را با مرگ روزانه ۵۰ نفر هدر می‌دهد که از این میان پنومونی علت مرگ روزانه ۱۰ نفر، آسم ۱۲ نفر و بیماریهای قلبی و ریوی علت مرگ ۱۳ ایرانی در روز است.