روزهای پر رفت و آمد مجموعه «برادر»

سریال «برادر» به نیمه راه رسید و اواخر اردیبهشت‌ماه چمدان خود را برای سفر به شمال کشور می‌‌بندد.