روز عشـق فرنـگی (ولنتـاین) در کشـورهای مختـلف

 

در روزهای اواخر بهمن و اواسط ماه فوریه هستیم که مصادف شده با روز عشق فرنگی (ولنتاین) و روز عشق ایران باستان (سپندارمذگان) که این دو روز تنها به فاصله ی چهار روز از هم قرار دارند یعنی ۲۵ بهمن ماه (ولنتاین) و ۲۹ بهمن ماه (سپندارمذگان). ولی خیلی ها این چند روز را به “ولنتاین” که یک مناسبت خارجیست تعمیم می دهند و نسبت به روز عشق ایرانی (۲۹ بهمن) یا همان “سپندارمذگان” بی توجه هستند ! بطوریکه اکثر جوان ها بدون اینکه از تاریخچه ولنتاین اطلاعی داشته باشند، سعی می کنند که در این روز برای کسانی که دوست دارند هدیه بخرند و هر طور شده یگانه عشقشان را خوشحال کنند …
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

چه خوب است که ما ایرانیان هم
علاوه بر اینکه روز ۲۹ بهمن را بعنوان مبنا مورد توجه قرار می دهیم

این چهار روز فاصله را نیز روز عشق بدانیم

ضمن اینکه در ۳۶۱ روز دیگر سال هم به یکدیگر عشق بورزیم

چون عشـــق با شما ایرانیان عزیز هرگز بیگانه نبوده و نیست

و عشق را فقط عشق است و بس …

ملت ایران از جمله ملت هایی است که از گذشته های دور زندگی اش با جشن و شادمانی پیوند فراوانی داشته است، پیشینیان ما به مناسبت های گوناگون جشن می‌‌گرفتند و با سرور و شادمانی روزگار می‌‌گذرانده اند. و این جشن نیز نشان دهنده فرهنگ، نحوه زندگی، خلق و خوی، فلسفه حیات و کلاً جهان‌بینی ایرانیان باستان است و شایسته است که این حس دوستی و عشق ورزیدن را به فراموشی نسپاریم و ۲۹ بهمن ماه روز سپندارمذگان و عشق ایرانی را گرامی بداریم.

طعم عشق و دوستی بر کام ساکنان ایران زمین جاودانه باد