محققان ایرانی روش جدیدی برای آزمایش بتن خود تراکم ارائه دادند

پژوهشگران صنعت بتن کشور از ارائه روشی نوین برای آزمایش خواص روانی و لزجت بتن خود تراکم خبر دادند.


مهندس امیر عباس کوچکعلی، مبتکر این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که این طرح برای اولین بار ارائه شده و از سوی موسسه استاندارد آمریکا (ASTM)، موسسه بتن آمریکا (ACI) و موسسه تحقیقات پیشرفته سیمان آمریکا (ACBM) تحت بررسی است، افزود: در این طرح سعی شده تا با روشی آسان‌تر و کاربردی نسبت به روش‌های موجود، امکان بررسی پارامترهای مذکور فراهم شود.


وی خاطرنشان کرد: این روش بر اساس روابط حاکم بر مکانیک سیالات با توجه به تعریف ارائه شده برای بتن خود تراکم و در نظر گرفتن روانی بالای آن است.


این روش با استفاده از قوانین نیوتن، لزجت استوکس و شناوری از لحاظ تئوری مورد بررسی قرار گرفته و روابط ریاضی حاکم بر آن به دست آمده است.


به گفته این مبتکر، ایده اصلی در این روش بررسی خواص ایجاد شده توسط مواد نانوساختار می‌باشد که در ساخت بتن خود تراکم به منظور دستیابی به خواص ویژه در این بتن استفاده می‌شود.


مهندس کوچکعلی با بیان این که دستیابی به نقش گسیختگی و نقش برشی، تمایل به جداشدگی و ویسکوزیته سیال را از نتایج این روش عنوان کرد و افزود: دستیابی به تخمین مناسب با دقت مورد نظر در کارگاه ساختمانی از فراسنج‌های مورد نیاز‌، عدم نیاز به تجهیزات گران‌قیمت، دستیابی به پارامترهای بیشتر نسبت به روش‌های موجود، سادگی و آسانی انجام آزمایش در کارگاه از جمله دستاوردهای این طرح است که بر این اساس اهمیت طرح از لحاظ کاربرد فن‌آوری‌ نوین بتن خودتراکم در صنعت ساختمان و اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن مشخص می‌شود.