روش جدید برای خنک کردن رایانه ها


 
images/20070815/computer.jpg
 
جام جم آنلاین: متخصصان آمریکایی روش تازه ای برای خنک کردن پردازنده رایانه ها ابداع کرده اند که می تواند تحول چشمگیری را در قدرت رایانه ها پدید بیاورد.
به گزارش شبکه BBC ، در این روش، به جای آنکه پردازنده رایانه با جریان هوای حاصل از فن خنک شوند، جریان هوای حاوی ذرات باردار که به «باد یونی» شهرت دارد، باعث خنک شدن پردازنده می شود.
مشکلی که روش کنونی به وجود می آورد این است که جریان هوای حاصل از حرکت دورانی فن، مولکولهایی را که نزدیک به تراشه رایانه هستند به آن می چسباند و این مولکولها مانع از خنک شدن تراشه می شوند.
در روش جدید، قطعه ای روی یک تراشه نصب می شود که با وصل کردن جریان برق به آن و ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی، ذرات باردار در آن ایجاد می گردد و این ذرات از یک سو به سوی دیگر قطعه به صورت مرتب حرکت می کنند.
این ذرات باردار مانع از آن می شوند که مولکولهای نزدیک به تراشه که بر اثر جریان هوای فن به حرکت در آمده اند به جای آنکه به تراشه ها بچسبند جذب دو قطب قطعه ای می شوند که روی تنها یک تراشه نصب شده اند، تراشه ای که کاربردی در رایانه ندارد و اصطلاحاً تراشه ایذائی نامیده می شود.
این روش در دانشگاه پردو در ایالت ایندیانا آمریکا ابداع شده و نتایج آن قرار است در شماره آینده نشریه فیزیک کاربردی چاپ شود.
ابداع کنندگان این روش می گویند ، به این ترتیب قدرت خنک کنندگی رایانه ها دو و نیم برابر روش قبلی شده و چنین چیزی در شرایطی که رایانه ها روز به روز حاوی قطعات متراکم تری می شوند اهمیت زیادی پیدا می کند.

تیموتی فیشر و سروش گارمیلا که ابداع کنندگان این روش هستند در حال حاضر مشغول یافتن راه هایی برای کوچکتر کردن اندازه قطعه ای اند که باد یونی را به وجود می آورد، قطعه کنونی چند میلی متر قطر داد اما تلاش ابداع کنندگان این است که آن را دست کم یکصد بار کوچکتر کنند.
در صورتی که کوچکتر کردن قطعه موفقیت آمیز باشد، ابداع کنندگان امیدوارند که رایانه هایی که دو سال بعد تولید می شوند از روش جدید برای خنک ساختن پردازنده خود بهره بگیرند.
شرکت اینتل که از تولیدکنندگان تراشه های رایانه ای است در تحقیقاتی که برای ابداع روش جدید خنک سازی انجام شده با دانشگاه پردو مشارکت داشته است.