روش متفاوت آمریکا در محاسبه پول های بلوکه ایران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید تنها ۵۰ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد پول بلوکه شده ایرانیان به دولت این کشور می‌رسد و ۵۰ میلیارد بقیه صرف پرداخت بدهی‌ها و تعهدات مالی بین‌المللی می‌شود.

خبرگزاری فارس: سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا امشب روشی متفاوت با مقامات ایرانی برای محاسبه پول‌های آزاد شده از
محل رفع تحریم‌ها اتخاذ کرد و گفت که فقط ۵۰ میلیارد دلار به ایرانیان
خواهد رسید.

«جان کربی» گفت که از محل رفع تحریم‌های هسته‌ای
ایران، ۵۰ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد پول بلوکه شده ایرانیان آزاد می‌شود
و ۵۰ میلیارد دیگر، صرف پرداخت بدهی‌های خارجی و تعهدات ایران به
سازمان‌های بین‌المللی می‌شود.

«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت ایران و رئیس سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی ۲ روز پیش گفته بود که در نتیجه اجرای برجام، ۱۰۰
میلیارد دلار دارایی آزاد می‌شود؛ نوبخت در خصوص نحوه تقسیم این پول گفته
بود «در حد شش تا هفت میلیون دلار است، ولی اموال متعلق به بانک مرکزی و
صندوق توسعه ملی زیاد می‌باشد.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص میزان دقیق
پول‌های آزاد شده ایران گفت: «اعتقاد داریم که درکل – همانطور که وزیر کری
هم بارها گفته – فقط نصف این پول متعلق به آنهاست که کمی بیش از ۵۰ میلیارد
دلار است و بقیه آن صرف (پرداخت) بدهی‌های این کشور به چین و دیگر تعهدات
بین المللی می‌شود.»

سخنگو ادامه داد: «این پول آنهاست و این حقیقت را رد نمی‌کنیم که احتمال دارد بخشی از آن صرف پشتیبانی ایران از تروریسم شود.»

مطلب بالا در گروه مطالب عمومی و سیاسی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۳ February 2016 | 12:01 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.