روغن ماهی علاائم ام- اس را تخفیف می دهد

تحقیقات جدید نشان می دهند اسیدهای چرب امگا – سه برای مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس (‌MS ) سودمندند.
این اسیدهای چرب حاوی آیکوزا پنتانوئیک اسید ( EPA ) و دوکوزاهگزانوئیک اسید ( DHA ) هستند که نوعی پروتئین خون به نام متالوپروتئیناز – ۹ ( MMP-9 ) تولید شده توسط سلولهای ایمنی بیماران ام – اس را تحت تاثیر قرار می دهند.
مطالعه جدید نشان داده است مصرف روغن ماهی به مدت سه ماه ،‌سطوح MMP-9 تولید شده توسط بیماران ام- اس را تا ۵۸ درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش قابل ملاحظه ای در سطوح EPA و DHA در غشاهای گلبول قرمز بیماران مشاهده شده است.
یافته های فوق نیز مطالعات گذشته مبنی بر کاهش علائم بیماری ام – اس در اثر مصرف روغن ماهی حاوی اسیدهای چرب امگا – سه را تایید می کنند.