رییس شورای شهر اعدام می شود!

تعدادی از اعضای شورای شهر یکی از مراکز استان ها دستگیر شده یا متوار ی شده اند .


به گزارش سرویس اجتماعی آریا به نقل از سایت عصر ایران، رییس این شورا به اتهام فساد اخلاقی و برقراری رابطه نامشروع با یک زن توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به لحاظ معمم بودن ، تحویل دادگاه ویژه روحانیت استان همجوارشده است .در صورت اثبات اتهام، احتمال دارد وی به اعدام محکوم شود .این گزارش می افزاید: علاوه بر وی، نایب رییس این شورا نیز به اتهام دخل و تصرف غیر قانونی و سوء استفاده از اموال عمومی بازداشت شده است .عضو دیگر این شورای فعال! نیز که د ر کارمواد مخدر بوده است پس از آن که ماموران از اقدامات وی با خبر شدند و در صدد دستگیری وی برآمدند ، متواری شده است و تلاش نیزوی انتظامی برای ردیابی وی همچنان ادامه دارد .