زشت ترین صحنه بازی دیروز پرسپولیس + عکس

در پایان بازی پرسپولیس و راه آهن شاهد یک صحنه بسیار زشت دیگر از جماعت سلفی به دست بودیم.

زشت ترین صحنه بازی دیروز پرسپولیس

زشت ترین صحنه بازی پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیداری نفس گیر علی رغم شکست ۲-۱ راه آهن نتواست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

بعد از پایان بازی بازیکنان پرسپولیس حال و اوضاع خوبی نداشتند و گریه می‌ کردند. البته حال راه آهنی ‌ها هم بهتر نبود.

با این حال جماعت سلفی به دست، در صحنه حاضر شدند و بدون توجه به حال بد پرسپولیسی ‌ها، عکس یادگاری گرفتند. این صحنه بدون شک زشت ترین صحنه بازی پرسپولیس و راه آهن بود.

زشت ترین صحنه بازی دیروز پرسپولیس

زشت ترین صحنه بازی پرسپولیس

جام نیوز