زمان و مکان مراسم ختم مادر پیشکسوت محبوب پرسپولیس + عکس

همان طور که در خبرها خواندید، مادر مجتبی محرمی، پیشکسوت محبوب پرسپولیس امروز دار فانی را وداع بیان کرد.

زمان و مکان مراسم ختم مادر پیشکسوت محبوب پرسپولیس

 مراسم ختم مادر پیشکسوت پرسپولیس

همان طور که در خبرها خواندید، مادر مجتبی محرمی، پیشکسوت محبوب پرسپولیس امروز دار فانی را وداع بیان کرد.

در زیر زمان و مکان مراسم ختم این مرحومه را مشاهده می‌ کنید.

زمان و مکان مراسم ختم مادر پیشکسوت محبوب پرسپولیس

زمان مراسم ختم مادر پیشکسوت پرسپولیس

جام نیوز