زنان بیشتر از مردان از SMS برای بیان احساسات استفاده می‌کنند

بر اساس نتایج پژوهش یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مهمترین کاربرد سرویس پیام کوتاه (SMS) در بین دانشجویان، جنبه تفریحی و سرگرمی آن است و محتوای بیشتر پیامها مربوط به مطالب طنز می‌باشد.شیرین زابلی، دانشجوی رشته روزنامه نگاری که در تحقیقات پایان‌نامه‌اش به بررسی نحوه استفاده و به کارگیری سرویس پیام کوتاه تلفن همراه به عنوان یک وسیله ارتباطی در دانشجویان پرداخته درباره نتایج این تحقیق به خبرنگار پایان‌نامه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: نتایج این بررسی نشان داد برخلاف این تصور که به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایل استفاده از سرویس پیام کوتاه در زمانی است که مشترک مورد نظر در دسترس نباشد،‌عمده‌ترین کاربرد سرویس پیام کوتاه جنبه تفریحی بودن آن است.وی تصریح کرد: بر اساس این پژوهش پیامهای طنز، تعیین وقت ملاقات، بیان احساسات، اطلاع رسانی، احوالپرسی، ارسال پیامهای تبریک و تسلیت، پیامهای مرتبط با کار و دانشگاه و در انتها پیامهای تبلیغاتی به ترتیب محتوای پیامهای کوتاه کاربران را تشکیل می‌دهد.زابلی که در این تحقیق به بررسی ۴۳۵ دانشجو پرداخته است، خاطرنشان کرد: ۷۸ درصد افرادی که بیش از ۱۰ SMS در روز ارسال می‌کنند مجرد هستند به عبارتی مجردها بیشتر از متاهل ها از سرویس پیام کوتاه استفاده می‌کنند. ۷۰ درصد افراد زیر ۲۳ سال بیش از ۱۰ SMS در روز ارسال می‌کنند.همچنین با بررسی نتایج این پژوهش مشخص شد که دانشجویان بدون شغل نسبت به دانشجویان شاغل تعداد بیشتری پیام کوتاه در روز ارسال می‌کنند.وی تصریح کرد: بین سن و جنس افراد با مقدار استفاده از پیام کوتاه جهت بیان احساسات رابطه قوی وجود دارد به طوری که زنان بیشتر از مردان از SMS برای بیان احساسات استفاده می‌کنند.زابلی گفت: با افزایش مدت استفاده از سرویس پیام کوتاه، میزان استفاده از آن افزایش پیدا می‌کند به طوری که ۷۸ درصد از افرادی که در سال اول از SMS استفاده می‌کنند کمتر از پنج پیام کوتاه در روز ارسال می‌کنند، اما این درصد برای افرادی که دو سال از مدت استفاده آنها از SMS ، ۴۲ درصد است و ۴۵ درصد افرادی که بیش از ۴ سال از مدت استفاده کرده اند بیش از ۱۵ پیام کوتاه در روز است.وی در پایان به ایسنا گفت: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین دلایل استفاده از سرویس پیام کوتاه به ترتیب هزینه کمتر، سرعت ارسال، راحتی استفاده و در دسترس نبودن گیرنده است.گفتنی است در این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری انجام شده،۱۰ فرضیه اصلی و ۸۸ فرضیه فرعی مورد آزمون واقع شده‌اند.