زنان کدام روزها تمایل بیشتری به رابطه جنسی دارند؟

رابطه جنسی،میل جنسی
تحقیقات نشان می‌‌دهد که هورمون‌‌های جنسی در چرخه‌ی قاعدگی زن در بدن او ترشح می‌‌شود، مانند هورمون استرادیول و پروژسترون، که بر روی میزان تمایل جنسی او تأثیر می‌‌گذارد و به داشتن رابطه جنسی بیش‌تر می‌‌انجامد.زنان در کدام روزها میل جنسی بیشتری دارند؟

دانشمندان دانشگاه کاتانیا در ایتالیا بر روی ۱۱۸۹ زن در این زمینه بررسی‌هایی انجام داده و وضعیت جنسی روزانه‌شان را از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که زنان مجرد از دوشنبه تا پنجشنبه میل جنسی بیشتری داشتند، در حالی که زنانی که متاهل بودند جمعه و شنبه فعالیت‌شان بیش‌تر بود.

تحقیقات نشان می‌‌دهد که هورمون‌‌های جنسی در چرخه‌ی قاعدگی زن در بدن او ترشح می‌‌شود، مانند هورمون استرادیول و پروژسترون، که بر روی میزان تمایل جنسی او تأثیر می‌‌گذارد و به داشتن رابطه جنسی بیش‌تر می‌‌انجامد.

زنان کدام روزها تمایل بیشتری به رابطه جنسی دارند؟

در زمان درگیری در چرخه‌ی قاعدگی، زنان مجرد در شروع آن میل بیشتری داشتند، در شرایطی که هورمون استرادیول میزان رسیدگی تخمدان را کنترل می‌‌کند، و در حالی که زنانی که متاهل بودند در آغاز و پایان این چرخه میزان فعالیت جنسی‌شان بیش‌تر بود و این نشان می‌‌دهد که ترشح هورمون پروژسترون‌ در آن‌ها بیش‌تر ترشح شد. جالب است بدانید که محققان معتقدند در مرحله پایانی این دوره، رابطه جنسی برای زنان متاهل بیش‌تر در راستای تلاش برای جلوگیری از بارداری رخ می‌‌دهد- بر خلاف این حقیقت که بارداری در این دوره نیز همچنان امکان‌پذیر است.

برگرفته شده از:سلامت