زنده ماندن پس از یک سقوط هزار متری


 
images/20060822/Parachute.jpg
 
جام‌جم آنلاین: یک مرد افریقای جنوبی که چتر نجاتش باز نشده بود از یک سقوط آزاد ۱۰۰۰ متری صحیح و سالم جان به در برد!
به گزارش خبرگزاری رویترز، بنو جاکوبز، ۳۵ ساله پس از این نجات معجزه‌آسا گفت، به دلیل این که نخستین پرش من از ارتفاع بالا بود، فقط فکر می‌کردم فرودم اندکی سخت باشد اما تصور نمی‌کردم از ارتفاع ۱۰۰۰ متری فرود بیایم!
جاکوبز پس از یک سقوط آزاد ۱۰۰۰ متری در یک مزرعه در نزدیکی شهر بلوئمفونتین افریقای جنوبی صحیح و سالم فرود آمد.
بنو جاکوبز خوش اقبال با پاهای خود از مزرعه بیرون آمد و فقط چند کبودی مختصر و لب باد کرده‌اش یادگار این سقوط فراموش نشدنی هستند!