زندگی مشترک۲ دختر خاله با یک شوهر بعد از ۲۱ سال به پایان رسید

زوج مسنی با حضور در شعبه ۲۷۱ مجتمع قضایی خانواده، بعد از گذشت ۲۱ سال از زندگی مشترک، دادخواست طلاق توافقی ارائه کردند.
مرد مسن که ۵۹ ساله بود به قاضی مردانی، رئیس شعبه ۲۷۱ مجتمع قضایی خانواده گفت: حدود ۳۰ سال قبل با همسرم ازدواج کردم ولی بعد از گذشت چند سال از این ازدواج متوجه شدیم که همسرم قادر به بچه دار شدن نیست.
وی با بیان اینکه همسرم بعد از اطلاع از این موضوع به من پیشنهاد ازدواج مجدد داد، ادامه داد: او اصرار زیادی برای ازدواج مجدد من داشت و حتی دختر خاله خودش را به من پیشنهاد داد.
مرد مسن در ادامه اظهاراتش گفت: با اصرار همسرم، به خواستگاری دخترخاله اش رفتیم و بعد از موافقت خانواده همسر دوم، در سال ۶۷ و با مهریه ۳۰ هزار تومانی، او همسر من شد.
وی ادامه داد: در این سال ها زندگی خوبی را با همسران خود پشت سر گذاشتم و از همسر دوم خود صاحب ۲ فرزند شدم که در حال حاضر هر دوی آنها دانشجو هستند.
مرد مسن گفت: مدتی قبل به خاطر موضوع کوچکی، اختلافی بین همسران من به وجود آمد که آنها به جای رفع این اختلاف، به آن دامن زدند و کدورت ها را زیاد کردند.
وی ادامه داد: همسر من با دامن زدن به این اختلاف، شروع به ناسازگاری کرد و به جای اینکه این اختلاف را با منطق برطرف کند، از من خواست دختر خاله اش را طلاق بدهم.
مرد مسن افزود: تمام تلاش خود را به کار گرفتم تا این اختلاف را برطرف و آنها را با هم آشتی دهم ولی همسر اولم به شدت اصرار می کرد که من دختر خاله اش را طلاق بدهم. من هم به ناچار و بعد از مشورت با همسر دومم، تصمیم گرفتم که همسر دومم را طلاق بدهم.
زن دوم این مرد که در دادگاه حضور داشت به قاضی مردانی گفت: من در صورتی راضی به طلاق می شوم که شوهرم تعهد کند تمام مهریه و حقوق من را پرداخت کند.
مرد مسن نیز گفت: من تعهد می کنم که مهریه همسرم را به نرخ روز و دیگر حقوق او را پرداخت کنم.
قاضی مردانی نیز بعد از شنیدن اظهارات این زوج، حکم طلاق توافقی آنها را صادر کرد.