زنى در شیراز خواهرش را به دلالى محبت متهم کرد

در پى شکایت یک زن شیرازى مبنى بر این که خانواده اش او را به اتهام اعمال منافى عفت وادار کردند خواهر و دو برادرش دستگیر شدند.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى پلیس، زنى که در شیراز از سوى مقامات قضایى به مدیریت مبارزه با مفاسد اجتماعى معرفى شده بود عامل این وضعیت خود را خواهرش دانست و گفت که خواهرش او را به انجام اعمال غیر اخلاقى ترغیب کرده است و در این میان برادران وى نیز به اذیت و آزار جنسى او مى پرداخته اند.ماموران نیروى انتظامى شیراز پس از انجام بررسى هاى لازم دو برادر و خواهر شاکیه را دستگیر کردند. همراه افراد دستگیر شده مقدار نیم کیلوگرم تریاک نیز کشف و ضبط شد.بررسى بیشتر این پرونده در حال انجام است.