زنی همسرش معتادش را کشت و جسدش را هم به چاه انداخت!

 زنى که از طرف شوهر معتادش آزار و اذیت مى شد با طناب وى را کشت و داخل چاه انداخت.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى پلیس، ماموران انتظامى شهرستان کوهدشت از یک فقره قتل در روستاى مهکى مطلع شده و بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.ماموران جسد شخصى به نام “ح- ن” ۳۸ ساله را که درون گونى پیچیده شده بود داخل چاه فاضلاب مشاهده کردند که با همکارى اهالى محل از آنجا بیرون آورده شد.دربازدید از وضعیت ظاهرى جسد تعدادى طناب و چفیه دور گردن مقتول پیچیده شده بود و آثار خونریزى بر روى دهان و بینى وى مشهود بود .دراین رابطه، همسر مقتول به نام “الف – م” جهت تحقیقات بیشتر به کلانترى فرا خوانده شد و دربازجویى با شگردهاى خاص پلیسى به قتل شوهرش اعتراف کرد.متهم اظهار داشت چون همسرش به مواد مخدر اعتیاد داشته و او را مورد آزار و اذیت قرار مى داده قادر به ادامه این وضعیت نبوده و اور را با طناب به قتل رسانده و درون چاه فاضلاب انداخته است.مقتول به پزشکى قانونى منتقل و قاتل نیز دستگیر و به مقامات قضایى تحویل داده شد.