زن اغفال می کرد ، شوهرش باج خواهی

زنی که مردان جوان را اغفال می کرد و پس از کشاندن آنها به محل سکونت خود با همدستی شوهرش از آنها اخاذی می کرد، دستگیر شد.
به گزارش «جام جم» ، بازپرس روشن در این باره به خبرنگار ما گفت: چند روز پیش مردی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی مراجعه و با ارائه شکایتی عنوان کرد: وقتی با خودروی شخصی ام در حال عبور از خیابان بودم ، زن جوانی از من خواست او را به داروخانه برسانم و پس از سوار شدن گفت: از شوهرش جدا شده و بعد مرا به خانه اش دعوت کرد.
شاکی در ادامه گفت: به خانه او رفتم و دقایقی بعد مردی وارد خانه شد که با مشاهده او از محل متواری شدم. او مرا تعقیب کرد و پس از آن که بار دیگر مرا وادار کرد به خانه اش برگردم ، از من پول خواست و چون پولی برای پرداخت در اختیار نداشتم ، آنها خودروی مرا گرو نگه داشتند تا پول درخواستی را برای آنها فراهم کنم.


دستور رسیدگیبازپرس جنایی افزود: به دنبال این شکایت ابتدا دستور بازداشت مرد شاکی صادر شد و بعد با دستور قضایی ماموران به محل سکونت این زن عزیمت و وی را دستگیر کردند؛ اما همدست وی با مشاهده ماموران متواری شد.
بازپرس روشن تصریح کرد: در تحقیق از زن متهم ، وی اعتراف کرد از چندی پیش به درخواست همسرم با قرار گرفتن در مسیر خودروهای عبوری و اغفال رانندگان ، آنها را به منزل خود می کشیدم و بعد همسرم خود را مامور معرفی می کرد و با حضور در خانه اقدام به تهدید فرد مورد نظر می کرد. من هم راننده را ترغیب می کردم با پرداخت پول به همسرم محل را ترک کند.