زن خدمتکار نمی‌دانست گنجینه خاندان امپراتور چین را هدیه گرفته

: یک گلدان چینی که به عنوان هدیه بازنشستگی به یک خدمتکار زن انگلیسی داده شد ، بخشی از گنج گمشده خاندان سلطنتی کینگ در چین از کار درآمد.
به گزارش روزنامه دیلی‌تلگراف خدمتکار بازنشسته هرگز فکر نمی‌کرد گلدانی که به او هدیه داده‌اند ، چیزی بیشتر از ۲۰۰ پوند ارزش داشته باشد اما نوه پسری این زن که گویا اطلاعی از اشیاء عتیقه داشت از ارزشمند بودن گلدان مطلع شد و توانست آن را در یک حراج اشیاء عتیقه به قیمت ۹۲ هزار پوند بفروشد.
با این وجود یک کارشناس عتیقه به نوه پسری زن خدمتکار گفت: «اگر مادربزرگت این گلدان قدیمی را آنقدر نسابیده بود و آثار آن را محو نکرده بود می توانستی تا یک میلیون پوند از بابت آن پول بگیری.»
خدمتکار بازنشسته به خیال این که گلدان قدیمی اهدایی به او کثیف و خاک‌آلود است آنقدر آن را سابیده بود که همه میناکاری‌‌های طلایی روی گلدان پاک شده بود.
این خدمتکار بازنشسته مدتی نیز این گلدان قدیمی را که به رنگهای آبی ، قرمز و سفید بود به نوه خود داده بود و او نیز آن را کنار تلویزیون خانه‌اش نگه می‌داشت تا این که یک روز نوه زن خدمتکار در روزنامه می‌خواند که گلدان دیگری شبیه به همانی که مادربزرگش در اختیار او گذاشته در حراجی بونهامس ۲۴۰ هزار پوند فروش رفته است.
او از یکی از کارشناسان بونهامس دعوت می کند تا گلدان آنها را نیز چک کند.
جولیان کینگ کارشناس حراجی بونهامس با دیدن گلدان چینی در خانه آنها متوجه شد که این یکی از گنجینه‌های بازمانده از خاندان امپراتوری چین است و از این رو ترتیب حراج و فروش آن را می‌دهد.